Thực hiện mặc đồng phục công ty

Post date: Jan 27, 2013 7:56:10 AM

Từ ngày 01/01/2013 toàn bộ nhân viên công ty ở tất cả các phòng ban mặc đồng phục khi đến làm việc tại công ty từ thứ 2 đến thứ 6.