Hướng dẫn sử dụng máy vệ sinh

Giáo trình này bao gồm các bài viết hướng dẫn nhân viên vệ sinh cách sử dụng máy vệ sinh công nghiệp bao gồm:

  • Hướng dẫn hiểu các thông số kĩ thuật liên quan đến máy vệ sinh
  • Hướng dẫn vận hành máy vệ sinh.
  • Hướng dẫn bảo dưỡng máy vệ sinh.
  • Hướng dẫn sửa chữa, thay thế thiết bị máy vệ sinh.
  • Hướng dẫn sử dụng dụng cụ vệ sinh công nghiệp: dây đu lau kính, xe vắt nước, làm phòng...

đối với các dòng máy vệ sinh công nghiệp: máy hút bụi, máy hút bụi công nghiệp, máy giặt thảm, máy chà sàn, máy chà sàn liên hợp, máy phun rửa áp lực, máy đánh bóng đá....

Máy chà sàn

Hình ảnh: máy chà sàn

Máy hút bụi công nghiệp

Hình ảnh: máy hút bụi công nghiệp

Máy phun rửa áp lực

Hình ảnh: máy phun rửa áp lực

Bộ dây đu lau kính

Hình ảnh: thiết bị bộ dây đu lau kính

Hướng dẫn sử dụng máy hút bụi đúng cách — Jun 13, 2013 9:48:25 AM

Công suất máy hút bụi — Jun 12, 2013 11:50:30 AM

Độ ồn máy hút bụi — Jun 12, 2013 10:45:39 AM

Lựa chọn máy hút bụi gia đình — Jun 12, 2013 10:25:25 AM