Đào tạo vệ sinh công nghiệp

Chương trình Đào tạo vệ sinh công nghiệp

Lĩnh vực vệ sinh công nghiệp là yêu cầu thiết yếu của xã hội ngày nay và sự đòi hỏi tính chuyên nghiệp của các nhân viên vệ sinh công nghiệp ngày càng cao.

Với mong muốn đào tạo nhân viên vệ sinh công nghiệp TKT Company chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng, TKT Company đưa ra chương trình đào tạo về vệ sinh công nghiệp bao gồm 4 phần chính:

TKT Company mong muốn mang lại cho nhân viên công ty những kiến thức bổ ích nhất, giúp bổ trợ tốt nhất cho nhân viên trong quá trình làm việc tại công trình.